Suositukset

Useimmat kotoistussuositukset liittyvät Unicode-konsortion Common Locale Data Repository -tietokannan ylläpitoon (CLDR). Niissä määritellään eri kielten vastineita käsitteille ja nimille, jotka ovat tarpeellisia muun muassa monikielisiä sovelluksia laadittaessa. Kotoistuksen suositukset perustuvat kielenhuollon suosituksiin ja IT-standardisointiin.

Kotoistushankkeen julkaisemat suositukset ovat vapaasti kopioitavissa ja edelleen jaettavissa sekä käytettävissä toteutusten pohjana.

Suositus
Kielten ja kirjoitusjärjestelmien nimiä suomeksi  
CLDR 38 Maiden ja alueiden nimiä suomeksi
CLDR 43
Kielten nimiä suomeksi
CLDR 42
Valuuttojen nimiä suomeksi
28.4.2016
Suomen kielen laajennettu merkistö
CLDR 24
Kirjoitusjärjestelmien nimiä suomeksi