Ohjausryhmä

Puheenjohtaja:

Tommi Jauhiainen, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto, digitaaliset ihmistieteet; tommi.jauhiainen@helsinki.fi

Varapuheenjohtaja:

Elina Huttunen, standardisointijohtaja, ohjausryhmän varapuheenjohtaja, Suomen Standardisoimisliitto SFS

Koordinaattori:

Riitta Koikkalainen, tietoasiantuntija, Kansalliskirjasto; +358 50 448 9464; etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Jäsenet:

Esko Clarke Sario, konsultti, Data Cult Oy
Anu Granroth, Senior Project Manager, Etteplan Oyj
Juha Hakala, eritysasiantuntija, Kansalliskirjasto
Paula Laesvuori, lokalisoinnin asiantuntija
Sari Maamies, erityisasiantuntija, Kotimaisten kielten keskus
Kaarina Nazarenko, kielenhuoltaja
Jarmo Savola, Senior Language Manager, Lionbridge Finland
Eeva Viljanen, teknisen viestinnän asiantuntija, Suomen teknisen viestinnän yhdistys ry:n puheenjohtaja
Kirsi Ylänne, saavutettavuusasiantuntija, Celia