Avoimet kannanottopyynnöt

Kotoistusmääritykset pohjautuvat avoimeen yhteistyöhön.

Kotoistuksen ohjausryhmä pyytää kannanottoja uusien määritelmien luonnoksiin näillä verkkosivuilla. Kannanottoja voidaan pyytää myös ohjausryhmälle osoitettuihin lausuntopyyntöihin. Kaikki voivat esittää kantojaan, jotka julkaistaan näillä verkkosivuilla.

Ohjausryhmä pyrkii löytämään kaikkia tyydyttävän ratkaisun. Vahvistettua määrittelyä ei muuteta ilman painavia syitä.

Avoinna Sisältö