Avoimet kannanottopyynnöt

Kotoistusmääritykset pohjautuvat avoimeen yhteistyöhön.

Kotoistuksen ohjausryhmä pyytää kannanottoja uusien määritelmien luonnoksiin näillä verkkosivuilla. Kannanottoja voidaan pyytää myös ohjausryhmälle osoitettuihin lausuntopyyntöihin. Kaikki voivat esittää kantojaan, jotka julkaistaan näillä verkkosivuilla.

Ohjausryhmä pyrkii löytämään kaikkia tyydyttävän ratkaisun. Vahvistettua määrittelyä ei muuteta ilman painavia syitä.

 

Avoinna Sisältö
15.11.2018 asti Emojien nimiä ja avainsanoja suomeksi ja ruotsiksi
15.11.2018 asti Kielten nimiä suomeksi