Tieto- ja viestintätekniikkaa kotikielellä

Kotoistuksen tavoitteena on mahdollistaa tieto-ja viestintäteknisten tuotteiden ja palvelujen omakielinen käyttö Suomessa. Kotoistus haluaa edistää kielellistä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä käyttäjäystävällisyyttä, käytettävyyttä ja ymmärrettävyyttä.

Kotoistus määrittelee kieltä ja kulttuuria koskevia ohjeita ja normeja, joita yritykset ja muut ohjelmistojen ja palveluiden kehittäjät voivat soveltaa. Kokonaisuuteen kuuluu myös näiden normien tunnetuksi tekeminen ja niiden oikean soveltamisen varmistaminen.

Kotoistuksen yhteistyöverkostoon kuuluu asiantuntijoita yrityksistä ja julkishallinnosta. Toiminta on avointa ja läpinäkyvää: mielipiteensä kannanottopyyntöihin voi ilmaista kuka tahansa asiasta kiinnostunut.

Kotoistustyötä hallinnoi Kansalliskirjasto. Työtä ohjaa ohjausryhmä, jonka tehtävä on määritellä ja tärkeysjärjestää hankkeen työkohteet ja toimia neuvonantajana.

Jos sinulla on kysyttävää tai haluat tietää lisää Kotoistuksesta, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse:

  • kotoistus-hanke[at]helsinki.fi
  • ohjausryhmän puheenjohtaja Tommi Jauhiainen, etunimi.sukunimi[at]helsinki.fi
  • koordinaattori ja Kansalliskirjaston yhteyshenkilö Riitta Koikkalainen, etunimi.sukunimi[at]helsinki.fi