Tietotekniikkaa kotikielellä

Kotoistuksen tavoitteena on, että Suomessa voidaan käyttää tietojärjestelmiä luontevasti kaikilla maamme kielillä.

Kotoistus määrittelee kieltä ja kulttuuria koskevia ohjeita ja normeja, joita yritykset ja muut ohjelmistojen ja palveluiden kehittäjät voivat soveltaa. Kokonaisuuteen kuuluu myös näiden normien tunnetuksi tekeminen ja niiden oikean soveltamisen varmistaminen.

Kotoistuksen yhteistyöverkostoon kuuluu asiantuntijoita yrityksistä ja julkishallinnosta. Toiminta on avointa ja läpinäkyvää: mielipiteensä kannanottopyyntöihin voi ilmaista kuka tahansa asiasta kiinnostunut.

Kotoistustyötä hallinnoi Kansalliskirjasto. Työtä ohjaa ohjausryhmä, jonka tehtävä on määritellä ja tärkeysjärjestää hankkeen työkohteet ja toimia neuvonantajana. Toiminnassa mukana olevat asiantuntijat muodostavat seurantaryhmän, johon voi liittyä kuka tahansa. Seurantaryhmän jäsenenä asiantuntija pysyy parhaiten ajan tasalla kannanottopyynnöistä ja muista ajankohtaisista kysymyksistä.