Kannanottopyyntö: typografiatermistöä

Tämä kannanottopyyntö koskee typografisten termien suomen- ja ruotsinkielisiä nimiä. Pyyntö on avoinna 30.6.2019 asti.

Perusteltuja kommentteja, niin ehdotusta kannattavia kuin muuttavia, voivat esittää kaikki asiaa tuntevat. Lähetä kommenttisi viimeistään 30.6.2019 sähköpostiin kotoistus-hanke@helsinki.fi.

  koodi englanti suomi ruotsi
1 ital italic kursiivi kursiv
2 ital-1 cursive kursiivi kursiv
3 opsz optical size optinen koko  
4 slnt slanted kallistettu  
5 wdth width leveys  
6 wght weight paksuus  
7 opsz-12 text leipäteksti, teksti text
8 opsz-144 poster julisteteksti, juliste affisch
9 opsz-18 titling otsikointi, otsikkotyyli, otsikkoteksti rubrik
10 opsz-72 display näyttö skärm
11 opsz-8 caption kuvateksti, viiteteksti undertext
12 slnt-0 upright pysty, pystyteksti uppåtriktad
13 slnt-12 slanted kallistettu lutande
14 slnt–12 backslanted taaksepäin kallistettu bakåtlutande
15 slnt-24 extra-slanted ekstrakallistettu extralutande
16 wdth-100 normal normaalilevyinen, normaali normal
17 wdth-112.5 semiexpanded puolileveä halvexpanderad
18 wdth-112.5-extended semiextended puolileveä [112.5] halvexpanderad
19 wdth-112.5-wide semiwide puolileveä halvbred
20 wdth-125 expanded levennetty expanderad
21 wdth-125-extended extended levennetty  
22 wdth-125-wide wide leveä bred
23 wdth-150 extra-expanded erikoisleveä extraexpanderad
24 wdth-150-extended extra-extended erikoisleveä extraexpanderad
25 wdth-150-wide extra-wide erikoisleveä extra bred
26 wdth-200 ultraexpanded ultraleveä ultraexpanderad
27 wdth-200-extended ultraextended ultraleveä ultrabred
28 wdth-200-wide ultrawide ultraleveä  
29 wdth-50 ultracondensed ultrakapea ultrakondenserad
30 wdth-50-compressed ultracompressed ultratiivis ultrakondenserad
31 wdth-50-narrow (was: bdth-50-narrow) ultranarrow ultrakapea ultrasmal
32 wdth-62.5 extra-condensed erikoiskapea extrakondenserad
33 wdth-62.5-compressed extra-compressed erikoistiivis extrakondenserad
34 wdth-62.5-narrow extra-narrow erikoiskapea extrasmal
35 wdth-75 condensed kavennettu kondenserad
36 wdth-75-compressed compressed [tiivistetty?] kondenserad
37 wdth-75-narrow compressed tiivistetty smal
38 wdth-87.5 semicondensed semikapea halvkondenserad
39 wdth-87.5-compressed seminicompressed semikapea halvkondenserad
40 wdth-87.5-narrow seminarrow semikapea halvsmal
41 wght-200 extra-light erikoislaiha extramager
42 wght-200-ultra ultralight ultralaiha ultramager
43 wght-300 light laiha mager
44 wght-350 semilight semilaiha halvmager
45 wght-380 book   kvartsmager, bok
46 wght-400 regular normaali normal
47 wght-500 medium puolilihava medel
48 wght-600 semibold puolilihava halvfet
49 wght-600-demi demibold puolilihava halvfet
50 wght-700 bold lihava fet
51 wght-800 extra-bold erikoislihava extrafet
52wght-800-ultraultralihavaultrafet
53 wght-900 black   [ultrafet]
54 wght-900-heavy heavy erittäin lihava, erikoislihava ultrafet
55 wght-950 extra-black erikoislihava hyperfet
56 wght-950-ultrahevy ultraheavy ultralihava hyperfet
57 wgth-100 thin laiha ultramager
58 wgth-950-ultrablack ultrablack ultralihava ultrafet
59 afrc vertical fractions pystysuuntaiset murtoluvut  
60 cpsp capital spacing versaalivälistys  
61 dlig optional ligatures valinnaiset ligatuurit  
62 frac diagonal fractions viistoviivalliset murtoluvut  
63 lnum lining numbers tasakorkeat numerot, versaalinumerot  
64 onum old-style figures gemenanumerot  
65 ordn ordinals järjestysluvut  
66 pnum proportional numbers tekstinumerot  
67 smcp small capitals pienversaalit  
68 tnum tabular numbers taulukkonumerot, sarkautuvat numerot  
69 zero slashed zero lävistetty nolla, lävistysviivallinen nolla