Kotoistus > Yhteistyö
Tehdyt toimenpiteet

Yhteistyöhankkeita

Kotoistushankkeen vuoksi CSC liittyi vuonna 2006 (ja Kotus oli liittynyt 2004) kansainvälisen Unicode-konsortion yhteistyöjäseneksi. Hankkeessa osallistutaan erityisesti Unicoden CLDR-työhön (Common Locale Data Repository). Lähes kaikki Suomessa käytettyjen suomen ja ruotsin kielten määritykset sisällytettiin 17.7.2006 julkistettuun CLDR:n versioon 1.4, ja niitä on sittemmin täydennetty ja pidetty ajan tasalla.

Kotoistushanke osallistuu Suomen Standardisoimisliitto SFS:n kautta eurooppalaisen CEN-yleisstandardointijärjestön ja maailmanlaajuisen ISO-yleisstandardointijärjestön sekä sen ja sähköteknisen IEC:n yhteisen tietotekniikan standardointikomitean (ISO/IEC JTC1) työskentelyyn.

SFS-yhteistyön myötä Kotoistushanke kommentoi standardiehdotuksia ja esittää Suomen äänestyskannan, minkä lisäksi siltä pyydetään aika ajoin lausuntoja. Valmistelussa noudatetaan pääsääntöisesti avointa ja läpinäkyvää, konsensushakuista kannanottopyyntömenettelyä. Myös hankkeen ulkopuolelta lähtöisin olevat ajankohtaiset lausunto- ja äänestyspyynnöt esitetään avoimissa kannanottopyynnöissä, kun taas näihin toimitetut lausunnot esitetään omassa osiossaan.