Kotoistus > Kannanottopyynnöt
Tehdyt toimenpiteet

Kannanottopyynnöt

Kotoistushankkeen tuottamat määritykset pohjautuvat avoimeen ja läpinäkyvään työskentelyyn.

Hankkeen ohjausryhmä julkaisee työryhmien laatimat, luonnoksiksi luokitellut määritysehdotukset kannanottoja varten näillä verkkosivuilla. Niistä myös tiedotetaan sähköpostiviestillä seurantaryhmään ilmoittautuneille. Lisäksi kotoistushankkeelle osoitetaan aika ajoin sen ulkopuolelta lausunto- ja kannanottopyyntöjä sekä SFS-yhteistyön puitteissa äänestyspyyntöjä. Myös näistä ne, joiden voidaan katsoa kuuluvan kotoistushankkeen vastuualueisiin, esitetään avoimissa kannanottopyynnöissä. Muita välitetään eteenpäin, mikäli soveliaampi taho on tiedossa (esimerkiksi esteettömyyskysymyksissä), tai niihin voidaan jättää vastaamatta, jolloin esimerkiksi SFS puolestaan äänestää oletusarvoisesti tyhjää.

Kaikkiin määritysehdotuksiin voivat kaikki aiheesta kiinnostuneet ottaa kantaa. Koska ohjausryhmällä ja työryhmillä ei voi olla kaiken kattavaa asiantuntemusta, tarvittava asiantuntemus saadaan hankkeeseen vain mahdollisimman laajan osanoton myötä. Vaikka kannanoton puuttuminen tulkitaankin kunkin ehdotetun arvon, esimerkiksi nimen, hyväksymiseksi, myös ehdotusta tukevat perustelut ovat tervetulleita.

Kommentit pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen kotoistus (ät) csc.fi. Pyrkimyksenä on saavuttaa konsensus, jonka tulos vahvistetaan. Vahvistettua tulosta ei ole tarkoitus muuttaa enää myöhemmin ilman erityistä syytä. Kannanottokierroksella vahvistamattomaksi jääviäkin määrityksiä voidaan joutua julkaisemaan luonnoksina, jotka kuitenkin tulevat käyttöön (erityisesti latausvalmiina kotoistussuositustietoina). Vaikka lopputulos ei aina voi olla kaikkien toiveiden mukainen, saadut kommentit julkaistaan ja niihin annetaan vastaus näillä verkkosivuilla.

Avoimissa kannanottopyynnöissä ilmoitetaan, milloin kunkin kommentointiaika päättyy. Päättyneissä esitetään myös siitä käyty keskustelu ja tästä ohjausryhmässä tehdyt johtopäätökset. Kun määritys tai suositus vahvistetaan, tämä aineisto säilyy sen taustatietona.