Kotoistus
Tehdyt toimenpiteet

Kotoistushanke

Kotoistushankkeen tärkein tavoite on, että Suomessa voidaan käyttää tietojärjestelmiä luontevasti kaikilla maamme kielillä arkisissakin sovelluksissa. Hanke määrittelee kieltä ja kulttuuria koskevia ohjeita ja normeja, joita tietotekniikkavalmistajat voivat soveltaa ohjelmistoissaan ja laitteissaan. Olennainen osa tätä työtä on levittää tietoisuutta näistä normeista ja niiden merkityksestä sekä varmistaa, että niitä hyödynnetään asianmukaisesti.

Kotoistushankkeen yhteistyöverkostoon kuuluu asiantuntijoita eri puolilta tutkimus- ja yritysmaailmaa sekä hallinnollisten tahojen edustajia. Hanke tekee yhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti muun muassa Suomen Standardisoimisliitto SFS:n ja universaalimerkistöä kehittävän Unicode-konsortion kanssa. Suosituksille pyritään saamaan mahdollisimman laaja kannatus valitsemalla normit asiantuntijoiden parhaiten perustelemien ehdotusten joukosta. Toiminta on avointa ja läpinäkyvää, siten että mielipiteensä kannanottopyyntöihin voi ilmaista kuka tahansa asiasta kiinnostunut.

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen vuonna 2004 käynnistämää hanketta koordinoi CSC - Tieteen tietotekniikan keskus. Koordinointityön tukena on eri alojen asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä, jonka tehtävä on määritellä ja tärkeysjärjestää hankkeen työkohteet ja toimia tarvittaessa koordinaattorin neuvoa-antavana elimenä. Hankkeen toiminnassa mukana olevat asiantuntijat muodostavat Kotoistuksen seurantaryhmän, johon voi niin ikään liittyä kuka tahansa. Seurantaryhmän jäsenenä asiantuntija pysyy parhaiten ajan tasalla Kotoistuksen piirissä käynnissä olevista kannanottopyynnöistä ja muista ajankohtaisista kysymyksistä.